Informacje o spółce

Komax - siedziba Spółki, Kęty, ul. Mickiewicza 8

Przedsiębiorstwo Komunalne Komax Spółka z o. o. w Kętach powstało 1 lipca 1992 roku w drodze przekształcenia z przedsiębiorstwa państwowego PGKiM na mocy ustawy z dnia 13.07.1990 roku o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.
Trzon naszej działalności stanowią usługi komunalne związane z wywozem i unieszkodliwianiem odpadów na terenie gminy Kęty oraz gmin sąsiednich. Zajmujemy się również zarządzaniem nieruchomościami, świadczymy usługi pogrzebowe, oferujemy usługi diagnostyczne. Prowadzimy także działalność handlową w zakresie sprzedaży paliw, gazu oraz pojemników na odpady.
Aby poziom naszych usług spełniał Państwa oczekiwania zatrudniamy wysoce wykwalifikowaną kadrę pracowniczą która nieustannie podnosi swoją wiedzę i kwalifikacje.

Spółka Komax jest dobrze zorganizowana, nowocześnie wyposażona, posiada wysoką kulturę techniczną, co pozwala jej na skuteczne konkurowanie. Wypromowała swoją nazwę i znak firmowy, dzięki czemu jest firmą rozpoznawalną i dobrze postrzeganą na rynku.
Za swoje wyniki z działalności Spółka uzyskała tytuł „Geparda Biznesu” w 2010 roku, nadany przez redakcję Magazynu Przedsiębiorców „Europejska Firma” wśród 50 tysięcy badanych podmiotów gospodarczych. W bieżącym roku redakcja dziennika „Puls Biznesu” umieściła Spółkę wśród najbardziej dynamicznych polskich przedsiębiorstw i przyznała tytuł „Gazela Biznesu 2011”.

Gazela Biznesu 2011

Firma:
Adres:
Przedsiębiorstwo Komunalne KOMAX Sp. z o.o.
32-650 Kęty, ul. Mickiewicza 8
Telefony:
Fax:
+48 (33) 845 27 70, +48 (33) 845 27 71
+48 (33) 845 27 60
e-mail:
www:
komax(at)komax.pl
http://www.komax.pl
NIP:
REGON:
549-000-13-56
071007834
Konta bankowe:

BANK PEKAO S.A.: 09 1240 4748 1111 0000 4872 6339

Wpisy do rejestru:

RHB 1858 w dniu 1 lipca 1992 r.
KRS 0000049640 w dniu 19 października 2001r.

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie. XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

Udziałowcy: Gmina Kęty 100%
Wysokość kapitału zakładowego: 2 754 000 zł
Liczba zatrudnionych: 74 osób
Zarząd Spółki: Stefania Kołodziejczyk - Prezes Zarządu
Grzegorz Dybał   -  Członek Zarządu
Rada Nadzorcza: Maria Tolarczyk - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Irena Chwierut - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Ewelina Fabia Pardela - Członek Rady Nadzorczej